location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding

VIDE

Vide un pārstrāde 

Jaunā Subaru izstrādes laikā mūsu inženieri jau no paša sākuma strādāja pie tā, lai samazinātu automašīnas laikā, kā arī pēc tās kalpošanas laika beigām radīto atkritumu apjomu. Tas ir ļāvis ietaupīt vērtīgus izejmateriālus un enerģijas resursus.

Šos mērķus ir svarīgi ņemt vērā jau izstrādes posmā, tāpēc visas Subaru dizaina komandas ievēro „Auto dizains pārstrādei" vadlīnijas. Šo vadlīniju mērķis ir palīdzēt Subaru inženieriem un piegādātājiem produkta izstrādes laikā, lai optimizētu jauno Subaru produktu pārstrādes potenciālu.

 Lai atvieglotu efektīvu pārstrādi, Subaru katrā posmā cenšas izmantot pēc iespējas mazāk materiālu, kā arī izvēlēties tādus materiālus, ko varētu pārstrādāt kopā. Visas plastmasas un gumijas detaļas tiek apzīmētas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, lai pārstrādes procesā tie būtu viegli atšķirami.

 Stikls un lielas plastmasas detaļas, piemēram, buferi, spoileri un riteņu arku iekšējās virsmas, ir viegli noņemami, samazinot katras automašīnas kopējo izjaukšanas laiku.

 Runājot par ražošanas procesiem, Subaru strādā pie tā, lai paaugstinātu enerģijas un izejmateriālu efektivitāti, kā arī samazinātu atkritumu un atlikušo materiālu radīšanu. Ir jābūt viegli pārstrādāt Subaru videi draudzīgā veidā. Ir pilnībā jāiztecina dažādi šķidrumi, piemēram, degviela, motoreļļa un dzesēšanas šķidrums, un ir jābūt nodrošinātai vieglai piekļuvei pie tādām videi, veselībai un drošībai kaitīgām detaļām kā akumulatori, riepas un eļļas filtri. Drošā un videi draudzīgā veidā ir jādemontē arī tādas pirotehniskas ierīces kā drošības spilveni.

 

En vacker dag ska bilen skrotas!

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent.
Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem längst ner på deras sida.

För närmaste mottagningsställe, se: www.bilretur.se

Överlämning

När det är dags att skrota din bil kan du kostnadsfritt lämna din bil till en av BilReturs mottagningsanläggningar. Det är viktigt att du tar med dig det senast utfärdade registreringsbeviset. Om det saknas beställer du nytt hos Transportstyrelsen.

När du har lämnat in din bil för återvinning så kommer den att demonteras under ett antal olika steg.

Förbehandling 

Allra först tas batteriet bort och sedan oskadliggörs bilens airbags. Därefter avlägsnas allt bränsle och alla övriga flytande ämnen från det uttjänta fordonet.

Demontering

I nästa steg demonteras komponenter och system som sedan kan säljas som begagnade bildelar. Därefter kommer bilen att gå via ett antal olika system för att kunna bli nytt material.
Alla metaller och de flesta plaster lämpar sig väldigt bra för återvinning och kan då bli nya bilkomponenter eller andra produkter. Tekniken utvecklas hela tiden och efterfrågan på dessa produkter är stor. Bilarna konstrueras med hänsyn till återvinningskraven i lagstiftningen.
Bilreturs nätverk av bildemonterare gör att bilarna återvinns till minst 95% i enlighet med gällande lagkrav. 
För närmaste mottagningsställe, se www.bilretur.se


För ytterligare information angående återvinningen av bl a materialen i bilarna vid skrotningen, läs mer på IDIS (International Dismantling Information System). Återvinningssystemen befinner sig i ständig utveckling. Intressant läsning om bilåtervinning finns det även på BilSwedens hemsida.