location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter
subaru play video

EYESIGHT

Subaru pasaulē labākā autovadīšanas drošības tehnoloģija

Mēs, Subaru komanda, augstu vērtējam DROŠĪBU UZ CEĻA, un, tā kā būtiska loma ir preventīvajai aizsardzībai, mēs strādājam un rūpējamies, lai nelaime nenotiktu. Tāpēc mēs radījām EyeSight*1, Subaru progresīvo autovadīšanas atbalsta sistēmu. Gluži kā otrs acu pāris EyeSight stereo kameras fiksē krāsainus trīsdimensiju attēlus ar gandrīz tikpat labu atpazīšanas spēju, kāda piemīt cilvēka acij. Izmantojot attēlus no abām kamerām, lai precīzi noteiktu apveidus, ātrumu un distanci, sistēma atpazīst ne tikai automašīnas, bet arī motociklus, velosipēdus un gājējus.*2 Kad sistēma konstatē bīstamu situāciju, tā brīdina vadītāju un, ja tas ir nepieciešams, pat iedarbina bremzes, lai palīdzētu izvairīties no nelaimes gadījuma. Ar šādu uzlabotu sniegumu EyeSight atvieglo autovadītāja darbu, tāpēc jaunajā Outback tu jutīsies drošāk.  

EyeSight piedāvā divu veidu tehnoloģijas:
autovadīšanas atbalsta tehnoloģija palīdz tev vērot, kas notiek uz ceļa, un sadursmes novēršanas tehnoloģija palīdz rīkoties, lai nepieļautu sadursmi.

Adaptīvā kruīza kontrole

EyeSight ne tikai saglabā ātrumu, ko ir izvēlējies autovadītājs, kā to dara parastās kruīza kontroles sistēmas. Konstatējot priekšā automašīnu, adaptīvā kruīza kontrole pielāgo ātrumu, lai saglabātu noteiktu distanci līdz priekšā braucošajam automobilim, kontrolējot distanci un ātruma atšķirību. Tā pielāgo dzinēju, transmisiju un bremzes, lai tava automašīna iekļautos kopējā plūsmā plašā ātrumu amplitūdā – no 0 līdz apmēram 180 km/h. Lai gan adaptīvā kruīza kontrole radīta šosejām un automaģistrālēm, tā atpazīst priekšā braucošo automobili un tā bremžugunis, tāpēc var noderēt distances saglabāšanai sastrēgumā. Tās ir ērtības garā ceļā.

Adaptīvā kruīza kontrole

Brīdinājums par nestabilu braukšanu joslā un līniju šķērsošanu

Ja noguruma dēļ kļūsti izklaidīgs un joslas ietvaros sāc braukt nestabili, brīdinājums par nestabilu braukšanu joslā tev palīdz saglabāt modrību ar skaņas signāla un mirgojoša indikatora palīdzību. Taču brīdinājums par nestabilu braukšanu joslā darbojas tikai, braucot ar ātrumu virs 60 km/h. Ja tu brauc ar ātrumu virs 50 km/h, nejauši pietuvojies joslas robežai un grasies to šķērsot, neieslēdzot pagrieziena signālu, tad, pirms tu izbrauc no joslas, ieslēdzas brīdinājums par līniju šķērsošanu, kas raida skaņas signālu un liek mirgot indikatora lampiņai.

Brīdinājums par nestabilu braukšanu joslā un līniju šķērsošanu

Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu

Kad tu stāvi sastrēgumā un EyeSight konstatē, ka satiksme atkal sāk kustēties, rīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu mudina vadītāju ar skaņas signāla un mirgojoša indikatora palīdzību.

Pirmssadursmes bremžu palīgsistēma

Ja pirmssadursmes bremžu palīgsistēma konstatē iespējamu sadursmi ar citu transportlīdzekli vai šķērsli, tā var brīdināt autovadītāju, raidot skaņas signālu un ieslēdzot trauksmes lampiņu uz paneļa. Ja vadītājs tomēr neveic manevru, lai izvairītos no sadursmes, sistēma var automātiski ieslēgt bremzes, lai mazinātu triecienu vai izvairītos no sadursmes, ja tas ir iespējams. Ja vadītājs veic manevru, lai pats izvairītos no sadursmes, pirmssadursmes bremzēšanas asistents var palīdzēt vadītājam novērst satiksmes negadījumu.*3

Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu

Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole

Kad EyeSight priekšā pamana šķērsli, un tu atpakaļgaitas vietā ieslēdz priekšgaitas pārnesumu, pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole raida vairākus īsus skaņas signālus, ieslēdz brīdinājuma lampiņu un samazina dzinēja jaudu, lai palīdzētu tev izvairīties no sadursmes.

Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole

Joslas ievērošanas palīgsistēma

Braucot pa ātrgaitas automaģistrālēm, šosejām un citiem ceļiem, joslas ievērošanas palīgsistēma ar stereokameras palīdzību monitorē joslu marķējumu un pamana, ja automobilis sāk novirzīties no savas braukšanas joslas. Pie ātruma aptuveni 65 km/h vai lielāka tā var palīdzēt koriģēt stūri, lai palīdzētu novērst izbraukšanu no joslas, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību.

 

Pirmssadursmes stūres asistents     

 

Kad konstatēta iespējama frontāla sadursme, pirmssadursmes stūres asistents palīdz autovadītājam veikt asu pagriezienu, lai izvairītos no negadījuma.

 

Pirmssadursmes stūres asistents

  • *1 EyeSight ir autovadīšanas atbalsta sistēma, kas atsevišķos braukšanas apstākļos var nedarboties optimāli. Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu un uzmanīgu braukšanu un satiksmes noteikumu ievērošanu. Sistēmas efektivitāte ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, no automašīnas tehniskā stāvokļa, no laika un braukšanas apstākļiem. Sīkāku informāciju par EyeSight sistēmas darbību un tās ierobežojumiem, kā arī šajā brošūrā minētajām funkcijām skatīt lietotāja rokasgrāmatā.
  • *2 Tā kā EyeSight spēj noteikt tikai tos objektus, kas ir augstāki par 1 metru no zemes, sistēma neuztver bērnus augumā līdz 1 metram. Atsevišķos apstākļos ir iespējami gadījumi, kad sistēma nespēj uztvert objektu.
  • *3 Atsevišķās situācijās pirmssadursmes bremžu palīgsistēma var nefunkcionēt. Ātruma atšķirības starp objektiem, objekta nepietiekams augstums un citi apstākļi var negatīvi ietekmēt EyeSight darbību. EyeSight nespēj optimāli darboties jebkurā un visās situācijās.